Zásady používania Cookies


Čo je cookie?

Počas prezerania webovej stránky Motar, umiestni server tzv. cookies v počítači užívateľa. Wikipédia definuje cookie ako "balík informácií, ktoré server posiela užívateľovi a následne ho prehliadač posiela späť serveru pri každej ďalšej návšteve toho istého servera. Cookies vytvára sám server pomocou prehliadača v počítači užívateľa a ukladajú sa v osobitnom adresári".

https://sk.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Používaním portálu Motar dáva užívateľ súhlas k tomu, aby webová stránka používala cookies v súlade s týmito Pravidlami. Ak užívateľ nesúhlasí s používaním cookies s nižšie uvedeným cieľom, príslušným nastavením svojho prehliadača vie používanie cookies vypnúť (môže to však mať negatívny vplyv na používanie portálu Motar) alebo sa môže rozhodnúť tak, že systém Motar nebudete používať vôbec.

S akým cieľom používa systém Motar cookie?

  • Po prihlásení sa vzniká (session) cookie na identifikáciu užívateľa.
Tieto cookie zaručujú, že po prihlásení do systému Motar, počas prezerania webových stránok, bude mať server k dispozícii informáciu, podľa ktorej vie rozlíšiť, ktorá registrácia je užívateľovi priradená.

  • Cookies zabezpečujúce rýchlejšiu obsluhu webových stránok portálu Motar
Určité údaje zobrazené na webovej stránke, ktoré ostávajú dlhší čas nemenné (napr. priezvisko užívateľa, užívateľské meno) uchováva systém Motar v súboroch cookie, aby ich nebolo treba načítať z databázy pri každom otvorení novej webovej stránky.

  • Analytika, sledovacie cookie
Tieto cookies pomáhajú porozumieť tomu, ako nadväzujú užívatelia kontakt so systémom Motar tak, že poskytujú informácie o navštívených webových stránkach, ako aj o tom koľko času na stránke užívatelia strávili. Napomáha to zvýšiť výkon systému.

  • Cielené / Reklamné cookies
Tieto cookies používame na prenos takého obsahu, ktorý je relevantný vášmu okruhu záujmu. Vďaka nim dokážeme užívateľovi poskytnúť cielenú reklamu, a tiež nám pomáha odsledovať počet pozretí inzerátu. Pomáha merať účinnosť našich reklamných kampaní na portáli Motar.

Externí poskytovatelia služieb

V prípade niektorých našich partnerov (väčšinou reklamných agentúr) je používanie cookies podmienkou pre poskytnutie služieb. : Títo partneri sú: O týchto cookies nájdete ďalšie informácie na webovej stránke vymenovaných partnerov.

Nastavenie a vypnutie cookies

Väčšina prehliadačov má cookies v predvolených nastaveniach povolené. Toto predvolené nastavenie sa dá zmeniť s cieľom blokovať súbory cookie, alebo aby prehliadač upozornil na to, keď sa cookie vytvorí na zariadení. Medzi informáciami o prehliadači alebo v časti menü Pomocník nájdete viac informácií o nastaveniach cookie. Upozorňujeme, že pri vypnutí cookies používaných systémom Motar sa znižuje užívateľský komfort a môže sa prejaviť neštandardné správanie systému, prípadne niektoré funkcie (napr. späté s prihlasovaním) nebudú správne fungovať.

Nastavenie cookies vo vzťahu k vášmu počítaču, nájdete vo svojom prehliadači, resp. o cookies tretích strán a o ich nastaveniach nájdete viac informácií na nasledujúcej webovej stránke:

http://www.youronlinechoices.com/sk/