Nástenka, chat - zásady moderovania

Na nástenke sú podľa zásad moderovania nežiadúce také príspevky, ktoré:
  • môžu porušiť platné zákony Slovenskej republiky,
  • sú proti dobrým mravom, vzbudzujú nenávisť, slúžia na zastrašovanie alebo obsahujú odkazy na webové stránky s takouto tematikou,
  • porušujú osobné práva druhých (povesť, ctižiadostivosť, dôstojnosť a pod.),
  • obsahujú materiál, reklamu, ponuku jednoznačne obchodného charakteru,
  • porušujú autorské práva

Prevádzkovatelia systému Motar majú právomoc konať proti neprijateľnému tónu, správaniu alebo narúšaniu komunity. Na príspevky vložené ako "Hosť "platí nižšia miera tolerancie.

Príspevky neverejnoprospešného charakteru, napr. osobné príspevky súvisiace so službou
(typu "neviem sa prihlásiť mojim heslom") taktiež vymažeme.
Prevádzkovatelia neberú zodpovednosť za škody spôsobené opomenutím moderovania.

Prosíme, dodržujte tieto zásady aj na nástenke.