V krátkosti o spolujazde Motar

Čo je spolujazda Motar? Pozri si 2-minútové video

Spolujazda Motar čiže More Than A Ride, Viac než jazda sme spustili koncom novembra 2007. Cieľom spolujazdy Motar je umožniť šoférom nájsť spolujazdcov s cieľom zníženia ich cestovných nákladov a uskutočnenia jazdy v dobrej nálade.
Zároveň cestujúci majú namiesto (popri) pomalej hromadnej doprave s "premenlivým" štandardom možnosť využiť lacnejšiu, rýchlejšiu a flexibilnejšiu formu dopravy. K tomu dáva pomocnú ruku systém pre sprostredkovanie šoférov a spolujazdcov iným slovom systém spolujazdy


Ako to používať?

 • V prvom kroku sa potrebuješ zaregistrovať . Registrácia sa uskutoční klasickým spôsobom vyplnením niekoľkých kolóniek a ešte rýchlejšia je registrácia cez Facebook účet. Po registrácii môžeš využívať systém Motar ako šofér aj ako spolujazdec, a to aj striedavo Zaregistrovať sa »

 • Voľné sedadlá v tvojom aute môžeš ponúknuť niekoľkými klikmi,, ak používaš systém ako šofér. Máž možnosť vložiť jednorazové alebo opakované jazdy. Jednorazovú príležitostnú jazdu môžeš vložiť aj na viacero vybraných dní. Opakovanú jazdu je užitočné vložiť vtedy, keď cestuješ každý týždeň v daný deň/dni, a tak stačí ponuku iba raz uložiť v systéme. Ponuka sa bude vo vybraných dňoch zobrazovať dovtedy, kým ju nevymažeš. Vložiť ponuku na jazdu »

 • Ako cestujúci môžeš vyhľadávať medzi ponukami na jazdy, ak nemáš vlastné vozidlo alebo ho často nevyužívaš. Vyhľadať jazdu »

 • Ak nenájdeš hneď vyhovujúcu jazdu , odporúčame nastaviť si sledovača jázd alebo vložiť požiadavku na jazdu. Pri nastavení sledovača môžeš určiť v akých intervaloch chceš dostávať upozornenie, môžeš zadať maximálnu cenovú hranicu, a tiež nastaviť kritérium konkrétneho šoféra. V prípade vloženia požiadavky na jazdu na konkrétny deň, e-mailom ťa budeme informovať o vyhovujúcej ponuke, ktorá bola do systému práve vložená. Nastaviť sledovača jázd

 • Ak zabezpečuješ prepravu mikrobusom, biznis účet je práve pre teba! Vďaka tomuto balíku môžeš ponúknuť viac ako 5 miest a cenu za osobu podľa vlastného uváženia. Predplať si biznis balík »

 • Overením si telefónneho čísla vzbudíš väčšiu dôveru. Stav overeného telefónneho čísla sa zobrazí potom, čo zadáš telefónne číslo a pošleš SMS správu s tvojim užívateľským menom na číslo +36 20/408-13-98 za cenu základnej sadzby SMS.


Čím je spolujazda Motar iná?

Na internete je možné nájsť početné stránky s podobným profilom. Prečo je výhodné používať práve systém Motar?

Motar je od roku 2007 neustále vylepšovaný, a tak na Slovensku neexistuje ďalšia taká stránka, ktorá by sa Motaru vedomosťami vyrovnala. Kladieme veľký dôraz na postrehy užívateľov, odpovedáme na ich otázky v krátkej časovej lehote a po nahlásení určitých porúch ich ihneď odstraňujeme. Vďaka tomu má Motar najviac užívateľov, a tak je tu aj väčšia šanca, že nájdeš spolujazdca. Si na správnom mieste!“:)


Všeobecné informácie

Systém spolujazdy Motar môže ktokoľvek používať, kto vyhovie podmienkam vymedzeným v Pravidlách. Používanie systému spolujazdy je úplne bezplatné, čiže neplatíš ani za registráciu ani za sprostredkovanie.
Systém neustále vylepšujeme na základe postrehov a nápadov užívateľov, preto ťa prosíme, aby si svoje postrehy a zlepšovacie návrhy napísal na nástenku alebo nám ich pošla na info@motar.sk .
Pri zlepšovaní systému venujeme veľkú pozornosť otázke bezpočnosti a budovaniu dôvery ako aj prehľadnosti a jednoduchosti používania.

Bezpečnosť

Bezpečná spolujazda Ochrana osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá, a preto vieme zaručiť, že neregistrovaný užívateľ nebude mať prístup k osobným údajom. K údajom registrovaných užívateľov dostanú ostatní užívatelia prístup len s ich súhlasom. S bezpečnosťou chodí ruka v ruke dôvera. Stránka sprístupňuje dostatočné množstvo informácií pre spolujazdcov aj pre šoférov, keďže je možné vidieť doterajšie aktivity druhej strany, výsledok objektívneho hodnotenia systému ako aj subjektívny názor druhých, nahraté fotky.

Užívateľská orientácia
Výsledkom nepretržitého vylepšovania sú viaceré také moduly, ktoré zvyšujú pohodlie užívateľov, taká je napr. možnosť ponúknuť opakovanú jazdu za niekoľko sekúnd. Podobné výhody umožňuje ukladanie trás a vozidiel. Náš systém je jedinečný v tom, že po vložení požiadavky na jazdu je cestujúci e-mailom automaticky upozornený, keď sa danej trase vloží nová jazda.


Prečo používať spolujazdu Motar?


Existuje viacero dôvodov, niektoré z nich uvedieme: lebo Motar je...

 • pohodlný: za niekoľko minút vložíš jazdu alebo sa prihlásiš na jazdu (možnosti "pravidelných jázd", "ukladania jázd")

 • diskrétny: osobné údaje sú neviditeľné, sprístupnia sa iba spolujazdcom, ktorí sa chcú prihlásiť na jazdu.

 • sprostredkuje obraz o šoférovi: profil s fotkou, odkaz na sociálnu sieť, hodnotenie užívateľov a hodnotenie systému spoluvytvárajú obraz o šoférovi.

 • jazdy šité na mieru: pri vkladaní jazdy je možné stanoviť možnosť obsadenia miesta iba známymi. V opačnom prípade je možné ostatných prihlásených z jazdy vymazať. Môžeš sa prihlásiť na čiastkovú jazdu aj na pravidelnú jazdu.

 • vždy aktuálny stav: vďaka modulu na sledovanie obsadenia miest sa vždy zobrazí aktuálny počet voľných sedadiel.

 • informuje: systém pošle automatický e-mail o všetkých dôležitých zmenách, ktoré sa týkajú tvojej rezervácie (napr. prihlásil sa spolujazdec, jazda bola upravená a pod.).

Zakladatelia spolujazdy Motar Attila Prácser Máté Gyürüs

Zakladatelia, vývojári a prevádzkovatelia (srdcom i dušou)


Máté Gyürüs mgyurus@oszkar.com

Attila Prácser pracser@oszkar.com

Obaja absolvovali štúdium na Budapeštianskej Univerzite technológie a ekonomických vied (BMI).